โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1047101005]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 16/03/2560
[1602/1811]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]