โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1047101005]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 08/10/2560
[2020/1098]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]