โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร [1047117001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน


ปรับเปลี่ยนเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติ เป็นเวลา 08.15 น. .. ประกาศแก้ 0 ร เฉพาะที่ติดภาคเรียนที่ 1/59 จันทร์ที่ 7 - ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 1 ส่วนที่ติด 0 ร สะสม นอกเหนือจากภาคเรียนดังกล่าว จะให้เรียนซ้ำ
< ปรับปรุงข้อมูล 27/01/2560
[496/9433]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]